Suchý beton C20
Suchý beton C20
Je vhodný na realizaci kontaktního, odděleného, plavajícího potěru a také na podlahy s podlahovým topením. Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být dostatečně pevný, nosný, suchý, zbavený prachu. Zpracovává se míchadlem s vodou v poměru 6 – 8l na 40kg směsi. Doba míchání je 3 až 5 min. První dny je třeba chránit podklad před příliš rychlým vysušením. Proto se doporučuje vlhčit.
Balení ObsahKs na paletěSpotřeba
pytel40 kg 3020 kg/m2 při síle 1 mm

Další produkty